W tej realizacji ze Szklarskiej Poręby stworzyliśmy koncepcję podziału zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Każda z działek musiała mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Działki projektowane są pod budownictwo mieszkaniowe, a więc podział musiał zostać tak zaprojektowany, aby na każdej działce dało się posadowić budynek zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zachowując przy tym wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odnośnie m. in. nieprzekraczalności linii zabudowy.