Ze względu na duże rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w ewidencji gruntów, a stanem użytkowania, na danej działce wykonaliśmy czynności ustalenia granic.

Na podstawie znaków granicznych odnalezionych w terenie oraz dokumentacji geodezyjnej sprzed kilkudziesięciu lat, odtworzyliśmy granice działki nr 584/7.

Kształt granicy prawnej został przywrócony, dane ewidencji gruntów uaktualniono. Granica jest zbieżna z użytkowaniem terenu, co świadczy o poprawności wykonanych przez nas działań.