Naszym zadaniem, jako geodetów, były podziały nieruchomości zabudowanych, które powodowały również podziały budynków.

Zaprojektowane przez nas granice przebiegają wzdłuż ścian oddzielenia przeciwpożarowego.

Realizacja dotyczyła działek położonych w Jeleniej Górze, przy ulicy Wiejskiej, oznaczonych w ewidencji numerami 28, 29, 30, 31.