Wykonaliśmy podział nieruchomości zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja dotyczyła działki w miejscowości Dziwiszów, oznaczonej w ewidencji numerem 592/10