Naszym zadaniem było wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.

Realizacja miała miejsce w Chrośnicy i dotyczyła działki oznaczonej w ewidencji numerem 105.