Wieloetapowa obsługa rozbudowy fabryki.

Realizacja przypadała na lata 2017-2019.

Niezależnie od obsługi budowy obiektów architektonicznych uczestniczymy w realizaji posadownienia maszyn papierniczych wewnątrz hal.