Obsługa geodezyjna hotelu Green Mountain Resort w Karpaczu przy ul. Sarniej przypadająca na lata 2017-2019

Projekt ten składał się z 9 budynków, 2 budynki zostały zmodernizowane, 7 kolejnych obiektów wybudowano.

Kompleksowa obsługa obejmowała:

  • tyczenie wykopu,
  • tyczenie osi konstrukcyjnych budynku,
  • tyczenie przyłączy oraz elementów uzbrojenia terenu,
  • tyczenie elementów zagospodarowania terenu,
  • inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (budynek, przyłącza, zagospodarowanie)