W latach 2010 – 2013 nasi geodeci brali udział w bardzo ważnej dla regionu inwestycji – zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu miasta Lwówek.

Wykonawcą głównym była firma RPM Lubliniec, której dziękujemy za zaufanie i współpracę.