Obsługa budowy i montażu elektrowni wodnej Bobrowice to kolejny przykład realizacji, w której nasi geodeci mogli uwolnić swoje inżynierskie umysły.

Lubimy tego typu wyzwania.

Wykonawcą głównym była firma Savex Zgorzelec S.A

Realizacja miała miejsce w latach 2011 – 2013.