Klasyczny przykład szybkiego zlecenia, stanowiącego chleb powszedni każdego geodety.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego w Jeleniej Górze.