Naszym zadaniem tej realizacji z miejscowości Bukowiec w gminie Mysłakowice była geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną.