Budowa budynku administracyjno-biurowego z niezbędnymi elementami
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem
na siedzibę Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze oraz budowa zjazdu publicznego (ul. Adama Thebesiusa, Jelenia Góra).

Wykonawcą głównym była firma Lindner Polska Sp. z o.o.

Obsługa budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą trwały w latach 2015-2016