Obsługa geodezyjna hotelu Seidorf Mountain Resort w Sosonówce przypadająca na lata 2015-2019

Projekt ten polegał na rozbudowie istniejącego budynku oraz przebudowie zagospodarowania.

Kompleksowa obsługa obejmowała:

  • tyczenie wykopu
  • tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  • tyczenie przyłączy oraz elementów uzbrojenia terenu,
  • inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (budynek, przyłącza, zagospodarowanie)