Efektem naszych prac jest poniższa mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej w miejscowości Łomnica, ul. Widokowa.