Obsługa geodezyjna hotelu PANORAMA PARK w Jeleniej Górze przy ul. Wróblewskiego przypadająca na lata 2018-2020

Projekt składał się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmowała:

  • tyczenie wykopu
  • tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  • tyczenie przyłączy oraz elementów uzbrojenia terenu,
  • inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych (budynek, przyłącza, zagospodarowanie)