Obsługa geodezyjna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze

Projekt składa się z dwóch etapów

I etap lata 2017 – 2019:
Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmowała:

  • tyczenie wykopu
  • tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  • tyczenie przyłączy oraz elementów uzbrojenia terenu,
  • inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych (budynek, przyłącza, zagospodarowanie)

II etap lata 2019 – …
Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmowała:

  • tyczenie wykopu
  • tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  • tyczenie przyłączy oraz elementów uzbrojenia terenu.