Miejska oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla całego miasta.

Cieszymy się, że jej obsługa geodezyjna przypadła nam w udziale, bo to pokazuje, jak ważną firmą na mapie regionu jesteśmy.

Braliśmy udział w fazach projektowania, rozbudowy i modernizacji w dwóch etapach.

Wykonawcą głównym była firma CADAGUA.

Termin realizacji: 2012 – 2015