Jeden z wielu obiektów liniowych, przy którego powstawaniu braliśmy czynny udział.

W skład geodezyjna obsługi budowy południowej obwodnicy Bolesławca, realizowana w okresie 09.2016 – 09.2018, wchodziły:

  • Tyczenie pasa drogowego. Punktów głównych obiektu i punktów przekroju
  • Bieżąca inwentaryzacja budowlana poszczególnych warstw
  • Inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanej drogi.