Przykład realizacji z Jeleniej Góry, jakich nasze biuro geodezyjne ma „na liczniku” dziesiątki, jeśli nie setki.

Inwentaryzacja powykonawcza sieci oraz przyłącza ciepłowniczego.