Kompleksowa obsługa geodezyjna APARTHOTEL SOWIA DOLINA w Karpaczu przy ul. Wilczej przypadająca na lata 2017-2020.

Przedmiotem prac był zespół 5 budynków połączonych ze sobą tunelami oraz łącznikami.

Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmowała:

  • tyczenie wykopu,
  • tyczenie osi konstrukcyjnych budynku,
  • tyczenie przyłączy oraz elementów uzbrojenia terenu,
  • tyczenie elementów zagospodarowania terenu,
  • inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych (budynek, przyłącza, zagospodarowanie)